Lưu ý
Bạn cần lưu ý những điều sau đây trước khi đăng tin để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
1. Đối với tin tìm chủ chó mèo bị lạc, chó mèo bị thương cần cứu hộ... hiện tại đang ở trên đường và bạn không thể đưa về nhà, khi đăng tin tuyệt đối không được ghi địa chỉ chi tiết, chỉ ghi từ cấp phường/xã/thị trấn trở lên
2. Khi có người liên hệ nhận mình là chủ chó mèo hoặc trung tâm cứu hộ chó mèo liên hệ thì bạn phải yêu cầu họ cung cấp bằng chứng, nếu thấy chính xác mới cho họ biết địa chỉ đầy đủ, hoặc nếu có thời gian thì đi cùng họ luôn.
3. Không đăng tin với nội dung cho, tặng chó mèo
Liên hệ . Mục đích . Lưu ý