Tăng cơ hội chó mèo bị thất lạc, chó mèo bị bắt trở về với chủ cũ hoặc chủ mới của mình
Tăng cơ hội chó mèo hoang được các đội cứu hộ cứu giúp, nuôi dưỡng
Giảm thiểu số lượng chó mèo bị giết hại hàng năm
Liên hệ . Mục đích . Lưu ý